giới thiệu

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP.

Truyền thống:giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng, là đơn vị lá cờ đầu trong ngành vận tải từ năm 1971. Khách hàng:luôn thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, mỗi hoạt động

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Lịch sử hình thành và phát triển. Tiền thân của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 là Xí nghiệp vận tải hàng hoá 18 trực thuộc Bộ Giao thông vận tải được thành lập từ ngày 06 tháng 01 năm 1971. Năm 1977, Công ty đã được…

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Trở thành một trong năm Công ty hàng đầu Việt Nam về cung cấp dịch vụ logistics tích hợp trước năm 2020 và top 3 trước năm 2025.

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ô tố số 08 tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Trải qua hơn 45 năm hình thành và phát triển, Công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và hiệu quả kinh…