KINH DOANH KHO BÃI

Cập nhật: 05/05/2021

Lượt xem: 2154

Cho thuê kho bãi là một trong những dịch vụ kho, bãi ngày càng phát triển tại những khu tập trung nhiều nhà máy, khu công nghiệp phục vụ cho việc lưu trữ hàng hóa, vận chuyển…Tuy nhiên, người kinh doanh dịch vụ này phải đáp ứng rất nhiều điều kiện luật định.


Dịch vụ kho, bãi gồm những gì?

Trên thực tế thì liên quan đến dịch vụ kho, bãi gồm có 2 dịch vụ chính như sau:

 

1. Lưu giữ hàng hóa: Là hoạt động của các doanh nghiệp có kho hàng riêng; theo đó, các doanh nghiệp này sẽ nhận và lưu trữ hàng hóa của chính họ tự sản xuất hoặc từ các doanh nghiệp khác, hàng tháng sẽ xuất hóa đơn phí lưu giữ hàng hóa. Đây là hoạt động không thuộc nhóm kinh doanh bất động sản;

 

2. Dịch vụ cho thuê kho, bãi: Các đơn vị sở hữu kho bãi sẽ cho thuê và bên thuê tự điều hành nhà kho này hoặc cho thuê đất trống để bên thuê sử dụng hàng tháng. Đây là hoạt động thuộc nhóm kinh doanh bất động sản.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, bãi

Vì cho thuê kho, bãi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc nhóm kinh doanh bất động sản nên phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật về bất động sản, cụ thể như sau:

 

1. Điều kiện về mức vốn pháp định

 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã với mức vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng (Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13). Nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật.

 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì các doanh nghiệp phải duy trì số vốn pháp định này trong suốt thời gian kinh doanh và mức vốn điều lệ tối thiểu khi đăng ký thành lập cũng như trong quá trình hoạt động phải bằng với mức vốn pháp định. 

 

2. Điều kiện về bất động sản cho thuê

 

Đáp ứng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, dịch vụ cho thuê kho, bãi phải tuân thủ các điều kiện về kho, bãi cho thuê như sau

- Có đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Không có tranh chấp về quyền sử dụng, quyền sở hữu kho, bãi;

- Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

- Kho, bãi cho thuê phải còn trong thời hạn sử dụng, thời hạn sở hữu.

 

3. Điều kiện về phòng cháy chữa cháy

 

Kho bãi được xếp vào nhóm cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, vì vậy doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện phòng cháy, chữa cháy như sau:

- Có quy định, nội quy và đặt biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy chữa cháy trong cơ sở.

- Phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy.

- Lắp đặt hệ thống điện chống set, chống tĩnh điện. Đảm bảo an toàn khi sử dụng các thiết bị sinh lửa sinh nhiệt.

- Có quy trình kĩ thuật về phòng cháy chữa cháy phù hợp với thực tế tại kho hàng.

- Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, tập huấn sẵn sàng cho các nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy để đảm bảo sản sàng khi xảy ra.

- Có phương án chữa cháy được các cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Nêu được sự nguy hiểm về cháy nổ và điều kiện để phòng cháy chữa cháy.

- Đề ra tình huống phức tạp và nguy hiểm nhất.

- Đề ra kế hoạch chữa cháy phù hợp với từng giai đoạn của tình huống cháy.

- Hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc, hệ thống báo cháy, phương tiên thiết yếu trong đám cháy,… được đảm bảo liên tục.

- Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình.

- Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

Các bài viết khác