THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CÔ ĐÔNG

Cập nhật: 28/11/2022

Lượt xem: 670

Kính gửi: Quý Cổ đông - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8

 


Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Ô tô số 8 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc cập nhật thông tin cá nhân phục vụ cho công tác cấp lại / cấp bổ sung Giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông.

Quý Cổ đông vui lòng sử dụng biểu mẫu đính kèm (Tải về biểu mẫu)

Trân trọng,

Tải về biểu mẫu: https://drive.google.com/file/d/1Notb2WS1jnJxzhNc_2eJI7pQuoUXh8rf/view