• image1

Kinh doanh kho bãi

Dịch vụ kho, bãi gồm có 2 dịch vụ chính là: Lưu giữ hàng hóa và Dịch vụ cho thuê kho, bãi

Tư vấnhotline0938806359

Chi tiết sản phẩm

Dịch vụ kho, bãi gồm những gì?

Trên thực tế thì liên quan đến dịch vụ kho, bãi gồm có 2 dịch vụ chính như sau:

 

1. Lưu giữ hàng hóa: Là hoạt động của các doanh nghiệp có kho hàng riêng; theo đó, các doanh nghiệp này sẽ nhận và lưu trữ hàng hóa của chính họ tự sản xuất hoặc từ các doanh nghiệp khác, hàng tháng sẽ xuất hóa đơn phí lưu giữ hàng hóa. Đây là hoạt động không thuộc nhóm kinh doanh bất động sản;

 

2. Dịch vụ cho thuê kho, bãi: Các đơn vị sở hữu kho bãi sẽ cho thuê và bên thuê tự điều hành nhà kho này hoặc cho thuê đất trống để bên thuê sử dụng hàng tháng. Đây là hoạt động thuộc nhóm kinh doanh bất động sản.

 

 

 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, bãi

 

Vì cho thuê kho, bãi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc nhóm kinh doanh bất động sản nên phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật về bất động sản, cụ thể như sau:

1. Điều kiện về mức vốn pháp định

 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã với mức vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng (Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13). Nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật.

 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì các doanh nghiệp phải duy trì số vốn pháp định này trong suốt thời gian kinh doanh và mức vốn điều lệ tối thiểu khi đăng ký thành lập cũng như trong quá trình hoạt động phải bằng với mức vốn pháp định. 

 

2. Điều kiện về bất động sản cho thuê

Đáp ứng quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, dịch vụ cho thuê kho, bãi phải tuân thủ các điều kiện về kho, bãi cho thuê như sau

- Có đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật về đất đai;

- Không có tranh chấp về quyền sử dụng, quyền sở hữu kho, bãi;

- Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

- Kho, bãi cho thuê phải còn trong thời hạn sử dụng, thời hạn sở hữu.